Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland

Endre avdeling

FELLES KAMP MOT SOSIAL DUMPING OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

bilde til nyhetssak

INVITASJON TIL BEDRIFTSLEIARAR, TILLITSVALDE OG POLITIKARAR

Torsdag 1.februar i Sparebank 1 sine lokale på Heiane, Stord kl.15:00 – 17:00

Tema:
FELLES KAMP MOT SOSIAL DUMPING OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
Presentasjon av Telemarksmodellen v/ Arne Hagen Fellesforbundet
Debatt
Møtet er ope for alle og gratis.

Ved spørsmål ta kontakt med:
rose.maiken.flatmo@fellesforbundet.org
Tlf.91861976