Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes Forening

Endre avdeling

Om oss

Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes Forening

Flyarbeidernes forening ble stiftet 1. mai 1952 etter at SAS Verkstedklubb og Widerøe Verkstedklubbs ønsket å samle det flytekniske fagmiljøet i en egen fagforening på Fornebu, tilsluttet Jern og Metallarbeiderforbundet. 

Fellesforbundet, avdeling 185, Flyarbeidernes Forening, er i dag en landsomfattende avdeling som organiserer ansatte innen Fellesforbundets tariffområde i flyselskaper og andre selskaper som driver flyrelatert virksomhet på, eller i tilknytning til lufthavnene i Norge.

Sammenslåingen av de tre nordiske flyselskapene til SAS i 1946 bidro nok sterkt til ønsket om en egen Flyarbeiderforening.

Bedriftsklubbene tilsluttet Flyarbeidernes Forening er underlagt Fellesforbundets tariffavtale navngitt Flyoverenskomsten. Typiske tekniske fag omfattet av overenskomsten er sertifiserte flyteknikere, flymekanikere, strukturarbeidere, inspektører, kontrollører, planleggere og andre flytekniske faggrupper. I tillegg omfatter overenskomsten blant annet stuere, sjåfører, ekspeditører, lagerarbeidere, lærlinger, spesialarbeider, fagarbeidere og andre som bidrar til lasting og lossing av fly eller deltar i det fysiske arbeidet med og rundt flyene.

Flyarbeidernes Forening hadde ved utgangen av 2015 rundt 2200 medlemmer, hvorav de 1700 yrkesaktive medlemmene er tilknyttet Flyarbeidernes forening gjennom 10 bedriftsklubber.

Flyarbeidernes forening bistår klubbene og enkeltmedlemmer i eksempelvis lokale forhandlinger, oppståtte tvister, lønns- og yrkesskadesaker, virksomhetsoverdragelser, samt i andre lønns – og arbeidsvilkårsspørsmål.

Fagforeningen tilbyr medlems – og tillitsvalgtskolering gjennom faglige kurs etter klubbenes ønsker i foreningens regi, og grunn - og toppskolering som tillitsvalgt i samarbeid med Fellesforbundet, Forbundets distriktskontor i Oslo og Akershus og AOF.

Flyarbeidernes Forening tilbyr årlig medlemmene fagarbeideropplæring. Fagbrevopplæringens teoridel kvalifiserer til stipend fra LOs utdanningsfond og gjennomføres under fagplanen til VG 2 Transport- og Logistikkfag. Deltakerne går opp til teoretisk eksamen som privatist. Bestått eksamen gir rett til å avlegge praktisk fagprøve som offentlig godkjent fagarbeider i Terminalarbeiderfaget.  

Flyarbeidernes forening er lokalisert i kontorfellesskap med  LO Øvre Romerike i kjelleren på SAS Cargo fraktbygget ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Arbeider du på en av landets lufthavner, og utfører fysisk arbeid under flyenes bakkestopp, eller i annen flyrelatert virksomhet vil Fellesforbundet, avdeling 185, Flyarbeidernes Forening og Flyoverenskomsten være ditt riktige og naturlige fagforening- og overenskomstområde.

Velkommen som medlem