Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Nyttig informasjon om tariffoppgjøret

bilde til nyhetssak

Vi har forsøkt å samle opp litt informasjon om hva oppgjøret egentlig betyr for våre medlemmer i Sør-Trøndelag. Samtidig minner vi om Informasjonskonferansen 26. mai på Scandic Hell på Stjørdal fra kl. 12-15 for alle tillitsvalgte i vår avdeling. Epost skal ha gått ut. Har du ikke mottatt den og er tillitsvalgt, bes du ta kontakt på ff-hrr@ifolketshus.no

Først av alt vil vi igjen takke enormt for den jobben som er gjort av dere medlemmer siden streiken var et faktum 24. april 2016. Siden da har avdelingens ledelse og streikekomitè jobbet aktivt hele perioden for å ivareta våre medlemmer. 

Vi har kontinuerlig vært i media hele veien og har også arrangerte sosiale arrangement stort sett over alt. Det gjenstår å arrangere noe på Orkanger og på Ørlandet, men utover det, har de fleste fått et eller annet tilbud. 

Mønstringsmøter ble gjennomført i Orkanger, Røros, Frøya, Oppdal, Trondheim og Ørland. 

Så over til oppgjørets resultat:

Vårt prinsipielle krav om endring av tariffavtalen til å få gjennom lokal lønnsforhandlingsrett ble omsider godtatt av NHO Reiseliv. 

Hva betyr egentlig lokal lønnsforhandlingsrett?
Det betyr at man nå får mulighet til å forhandle lokale lønnstillegg, enten på timelønn eller på tillegg, på den enkelte bedrift eller i konsern. Mange av våre tillitsvalgte har vært bekymret for at kjedene nå vil forhandle på konsernivå og ikke på den enkelte bedrift. Dette kan skje om kjedehotellene følger Hovedavtalens prinsipper for konsernutvalg. Hvis ikke, så skal man altså forhandle på den enkelte bedrift.

Uansett er denne prinsipielle endringen av tariffavtalen noe som vi ikke vil få se goder av før ut i 2017, da de første lokale forhandlingene skal tilta. 

Til da vil vi kurse og skolere oss sammen for å bli best mulig rustet til å kunne finne ut av dette.

4,85 per time på 37,5 timers uke gir 5,11 per time på 35,5 timers uke. Resultatet er et resultat av at man måtte mekle med en part som sendte oss ut i streik. Da vil ikke alle våre krav bli gjennomført. Det som måtte vike for at vi skulle bidra til å få slutt på en lang konflikt, var ubekvemme tillegg som er viktig for oss i Sør-Trøndelag.

Men allerede i 2017 skal vi forhandle lokalt og kan på det grunnlaget gi en bedre ubekvemme tillegg forhåpentligvis.