Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Nyhetsbrev 01 – MAI – 2016

bilde til nyhetssak

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi en ny tradisjon velkommen i vår avdeling. Ved jevne mellomrom vil vi sende ut nyttig informasjon til våre medlemmer på epost, slik at alle får en mulighet til å være oppdatert på hva som skjer og våre tilbud.

Først er det greit å nevne noen ord om streiken som rammet alle våre medlemmer som jobbet på Riksavtalen 24. april. 653 medlemmer ble tatt ut i streik i hele Sør-Trøndelag og konflikten mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet varte i 26 dager. Da ble det en enighet etter forslag fra Riksmeklerens kontor natt til 21. mai. Enigheten skal ut til uravstemning blant 800 medlemmer som jobber på bedrifter som har tariffavtalen som heter «Riksavtalen». Det forventes stor oppslutning rundt avstemningen og hva medlemmene mener om oppgjøret vil komme frem der. To av tre hovedkrav ble innfridd av NHO Reiseliv. Lokale forhandlinger blir innført som prinsipp i Riksavtalen, noe som gjør at man nå selv kan forhandle lønn formelt på bedrift eller i konsern. Det er en misoppfatning blant noen om at NHO kan diktere om det skal forhandles lokalt eller ikke, men det er viktig å avkrefte akkurat de påstandene der. For at konsernene skal kunne forhandle konsernvis, er det visse bestemmelser som må ligge til grunn. Vi får se hva resultater av det blir. Rent kronemessig blir det en økning på alle satsene på kr. 5,11 per time for 35,5 timers uke. Dessverre er det slik at våre ubekvemme tillegg ikke kom gjennom, men etter fire uker i streik forsvinner gjerne noen av kravene i forhandlingene. Les gjerne styrets uttalelse her. Uravstemningens resultat offentliggjøres av Riksmekleren 9. juni kl. 12.

Årsmøtet i avdelinga ble arrangert 18. april 2016. Hele 66 medlemmer var tilstede og Børge Ånesen ble gjenvalgt som styreleder. Det nye styret finner du her.

Kurs og konferanser høsten 2016
Alle tillitsvalgte har denne uken fått invitasjon til å melde inn ønsker om «krasj-kurs» som man ønsker gjennomført på sin bedrift. «Krasj-kurs» er et type korte kurs, som tar for seg det medlemmene ønsker å lære mer om på den enkelte bedrift. Det fungerer slik at man samles sammen 4-8 stykker, kurses i 4 timer før avdelingen spanderer middag på alle som deltok. Kontakt din tillitsvalgte om det er noe som kunne interessere deg.

Det planlegges å sette opp et ekstra kurs på Riksavtalen for nye medlemmer og tillitsvalgte til høsten. Det kommer vi tilbake til i neste nyhetsbrev som kommer i august.

Medlemssituasjonen:

Siden 1. januar har avdelingen fått inn 215 nye medlemmer. I samme periode har 143 meldt seg ut elle over i nytt forbund. Det gir en netto vekst på 72 medlemmer i årets 5 første måneder.

Avdelingskontorets åpningstider:

Mandag og torsdag er faste dager der Synøve Bergan jobber. Åpningstidene er 08:30-15:30.

For kontakt kan du sende epost på ff-hrr@ifolketshus.no eller ringe tlf. 73 87 94 94

Kontakt på øvrige dager for saker som haster, bes sende epost til borge.anesen@gmail.com

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer en god sommer!

Med vennlig hilsen
Børge Ånesen, leder