Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Godt nytt år!

bilde til nyhetssak

Nytt år står for dørene og vi ønsker å ønske lykke til med 2017 med å informere litt om hva som skjer fremover, både i avdelingens regi og også i Fellesforbundets regi.

Frikjøp av nestleder
Avdelingens styre vedtok i handlingsplanen for 2017 å frikjøpe nestleder i 50% for å drive med organisasjonsarbeid og rekruttering. Hun startet opp 3. januar og vil jobbe stort sett hver uke. Nestleder er Ane Julie Folde og er tillitsvalgt på Graffi Solsiden der hun også jobber 50% i tillegg. 

Stor vervekonkurranse
I handlingsplanen for 2017 har avdelingen også vedtatt å sette fokus på klubbene ute på bedriften. Det arrangeres derfor en egen vervekonkurranse mellom klubbene på bedriftene i Sør-Trøndelag. De som fra januar 2017 til og med mars 2017 verver flest i henhold til organisasjonsgrad, vinner enten en middag for klubbstyret, eller en sammenkomst for alle medlemmene på bedriften, (med verdi inntil 5.000,-) på en selvvalgt dato. Så her oppfordrer vi alle tillitsvalgte i våre bedrifter med tariffavtale om å kjøre på og få vervet medlemmer - det kan sikre en velfortjent sammenkomst i løpet av 2017. PS! En klubb består av alle Fellesforbundets medlemmer på samme bedrift.

Kurs og konferanser i 2017
Som følge av streiken i 2016 arrangeres det nå kurs i Lokale Forhandlinger i Sør-Trøndelag. Kurset 16.-17. januar er fulltegnet og det er få ledige plasser på kurset 13.-14. februar. Sjekk ut vår kurskalender for å finne passende kurs i første halvår i 2017.

Kontorets åpningstider i 2017
Vi holder fortsatt fast kontortid på mandager og torsdager fra kl. 08:00-15:30 i 2017. I tillegg vil de fleste andre dagene ha folk på kontoret, men det oppfordres alltid til å avtale møte på epost: avd250@fellesforbundet.org.

Årsmøte 2017
Avdelingens årsmøte avholdes i år på Scandic Nidelven 3. april 2017 fra kl. 18:00.