Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Rekruttering i kantinebransjen

bilde til nyhetssak

Avdelingas styre vedtok i Handlingsplanen 2017 at de ønsket å frikjøpe tillitsvalgt for å drive med rekruttering og kartlegging i kantinebransjen.

Studieleder Jo Gabriel Grøtan tok på seg jobben med å drive med rekruttering og kartlegging i kantinebransjen. Dette er et tiltak styret ønsket å gjennomføre da man ser at det er et stort potesiale i kantinebransjen og at dette er en bransje som trenger større fokus fra avdelinga. Han skal jobbe for oss 100% i mars. Jo Gabriel har planlagt å besøke minst 70 bedrifter i løpet av perioden som frikjøpt for avdelinga. Han ønsker å snakke med kantiarbeiderne og informere dem mer om fagbeveglsen. Avdelinga ønsker han lykke til i perioden og satser på mange nye medlemmer fra bransjen!