Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

LO-Kongressen 2017

bilde til nyhetssak

Styret er denne uka representert på Los 34. ordinære kongress som avholdes i Oslo Kongressenter, bedre kjent som Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Styreleder Børge Ånesen er ordinær delegat og sitter i representantskapet for Fellesforbundet mens Steinar Hammer, Jo Gabriel Grøtan, Connie Østlund og Ane Julie Folde er med som besøkende/observatører.

Studieleder Jo Gabriel Grøtan og styremedlem Steinar Hammer avbildet på kongressen.

Mandag ble kongressen sparket i gang med blant annet sang av Live Maria Roggen, delegat fra Musikernes Fellesorganisasjon, en flott fremføring av «Til Ungdommen». Dag 1 gikk stort sett med til konstituering, gjennomgang av beretninger for kongressperioden 2013-2016 i tillegg til gjennomgang av LOs regnskaper. LOs hederspris ble også delt ut, og gikk denne gang til en rørt Yngve Hågensen. For de som har levd noen år så trenger vel ikke resultatet ytterligere forklaring. For de av dere som er litt nyere i fagbevegelsen, 78-åringen var leder i LO fra 1989 til 2001, og ble rekruttert inn til fagbevegelsen etter mange års aktivitet innen idrett og speiderbevegelsen. «LO» og «fagbevegelse» er ord som for mange blir forbundet med nettopp hedersprisvinneren. Foruten om dette var det også mange hilsningstaler fra fagforeningskamerater rundt om i verden og fagligpolitiske samarbeidspartnere. Trond Giske, nestleder i Arbeidspartiet holdt et godt innlegg og snakket om framtida og ikke minst valget til høsten.

 

Tirsdag ble åpnet med flere hilsningstaler, denne gang fra SV-leder Audun Lysbakken som også hilste kongressen. Lysbakken avsluttet sin hilsningstale med å si, «Det er noen uenigheter og dere vet hvor SV står. Men aller viktigst er det som forener oss». Også denne talen gikk som Giskes tale hardt ut mot Solberg-regjeringa og de utfordringer de siste fire år har ført med seg, spesielt for arbeidsfolk, uføre, innvandrere, papirløse og ellers folk som faller utenfor systemet. Det var tydelig at også Lysbakken ønsker en plass på bordet dersom det blir regjeringsskifte i september. Talen ble etterfulgt av Shaher Saed, leder av PGFTU, Palestinas største landsorganisasjon som takket nosk LO for solidaritet og støtte med Palestinere som i løpet av de ti siste årene har opplevd fire kriger og som daglig opplever overgrep, vold og trusler. «Vi trenger deres støtte for å få blokaden opphevet. Be deres regjering om å hjelpe folk i Gaza», sa fagforeningslederen.

Shaher Saed, leder av PGFTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag er også ukas lengste dag. Da debatten hadde nådd sin 16. time kunne omsider LOs handlingsprogram tas opp til votering. Det ble en lang, men samtidig god debatt. Konsekvensutredning i nord, EØS, stillingsvern, heltidsjobber og vern av tillitsvalgte var tema som hyppig ble gjentatt oppe på talerstolen. Det er delte meninger blant LOs forbund, så det vil bli spennende å se hva kongressen lander på når handlingsprogrammet skal vedtas på fredag. Leder i avd 250, Børge Ånesen gikk opp på talerstolen og til dels forsvarte konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ånesen stilte seg bak APs kompromissforslag. Forslaget går ut på å åpne for noe oljevirksomhet i deler av det omstridte området. For oss som sitter på bakerste benk, blant de dødelige – så tror jeg som tilhører at det vil bli en hard kamp om hva kongressen enes på. Meningene var mange, spesielt når det gjelder konsekvensutredninga. Også når det kommer til EØS-debatten var kongressen splittet. Mange ønsker at Norge må gå imot EØS-avtalen – dette gjelder spesielt med tanke på havnearbeiderne som nå har streiket i over tre år. De tapte i siste instans – hvor retten ga arbeidsgiver medhold i at EØS-reglene kommer til anveldelse. LO-leder Gerd Kristiansen har uansett sagt at slaget på langt nær er tapt og at saken vil bli tatt videre til den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Børge Ånesen oppe på talerstolen LO-kongressen 2017

Onsdag startet dagen med nok en debatt. Denne gangen var det LOs egen organisasjon som skulle opp på panelet, LO har hatt en organisasjonsgjennomgang. Det er sterke reaksjoner mot LO-ledelsens forslag om nye regionstyrer. Det pekes blant annet på at lokaldemokratiet vil svekkes med en slik gjennomføring. Det virket som storparten av kongressens delegater sa seg enig i dette – og det vil bli vanskelig å få igjennom forslaget – skal man tro salens applaus til flere delegater som sa seg uenig i forslaget om regionale LO-råd. Viktigst på ukas program er den fagligpolitiske debatten. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre tok onsdag turen til Youngstorget og Oslo Kongressenter, ikke for å drive valgkamp men for å møte LOs mange kongressdelegater og svare på hvordan AP vil arbeide for arbeidere i Norges nye valgperiode dersom det blir et regjeringsskifte. Det er ikke tvil om at arbeiderbevegelsen ønsker en ny regjering – en regjering som jobber for arbeidstakerne – ikke mot. Støre vil også jobbe for å endre loven slik at norske arbeidstakere verners mot EØS. Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen åpnet debatten med å sette krav til en eventuell ny Støre-regjering. Arbeid til alle og å gjøre det slutt på 0-timerskontrakter var noe av kravene. Avdelingsleder Ånesen tok også til orde i denne debatten og stilte spørsmål direkte til Støre.

Ånesen trakk fram pensjon som en viktig sak. Dagens ordning gjør slik at man ikke får betalt inn pensjon hvis man jobber mindre enn én dag i uka. Man har heller ikke rett til pensjon før man har tjent over 90.000. «Dette rammer alle i midlertidige jobber, og utnyttes av useriøse arbeidsgivere som spekulerer i å avslutte arbeidsforholdet før det har gått et år» uttaler Ånesen. For vår del i avdeling 250: «Hvorfor skal ikke tilkallingsvaktene på hotell og restauranter også få tjenestepensjon for det arbeidet de gjør?» Ånesens tale var klar: «Pensjon fra første krone, fra første time og fra første arbeidsdag!»

Tema nummer to som Ånesen tar opp er Andøya flystasjon. Det brukes årlig over 500 milliarder kroner på Norges forsvar. «Det er mye penger, men likevel ikke en krone for mye for å kunne ivareta de oppgaver et forsvar av Norge har» sier Ånesen bestemt.  Videre, med rungende røst sier Ånesen at «Vi må alltid se på om ressursene brukes godt. Det gjelder også forsvaret.» I Fellesforbundet mener vi at den beste næringspolitikken fører vi når vi bygger på skuldrene av hverandre. «Det er bedre å bygge videre på å utvikle personell og kompetanse der den allerede er, i stedet for å forsøke å bygge opp denne kompetansen fra scratch en annen plass. Derfor må vi ta vare på og utvikle den unike kompetanseklyngen som er etablert på Andøya med flystasjonen (..) I et høykostland som Norge er det nettopp denne typen høykompetansearbeidsplasser vi må satse på.» Børge hadde med dette temaet en klar oppfordring til Støre: «Flyplassen på Andøya skal bestå! Det skal vi sammen sørge for.»

 

Hvis du vil se Børges innlegg, trykk på bildene under for å komme til video: