Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Tariffrevisjon

bilde til nyhetssak

Da nærmer vi oss tariffoppgjøret 2018. Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør. Dette betyr at vi da kan forhandle på alt som står i Riksavtalen og Hovedavtalen – ikke bare kroner og ører.

Avdelinga vil derfor utover høsten holde medlemsmøter i distriktene og i bykjernen i Trondheim.  På disse møtene skal vi jobbe sammen for å komme på forslag om endringer til Riksavtalen som vil bli sendt inn fra oss her i Sør-Trøndelag. Går du å irriterer deg på arbeidsplassen over noe som du gjerne vil endre på? Nå har du muligheten til å gjøre en forandring!  Visste du at tidligere kunne fedre få lov til å ta 14 dager fri ved fødsel uten lønn gjennom lovverket i Norge? Men i 2012 var det nettopp noen i Fellesforbundet som kjempet igjennom at disse 14 dagene skulle være betalt på steder der man har tariffavtale. Dette ble gjort gjennom tariffoppgjøret og er i dag vanlig å se i de fleste tariffavtaler i de ulike forbundene. 

Her er en oversikt over når tariffrevisjonen skal avholdes:

Ørlandet: Avholdt!

Oppdal: Avholdt!

Røros: Avholdt!

Trondheim sentrum: Avholdt!