Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Årsmøte 2018

Årsmøtet for avdelingen ble avholdt på Quality Hotell Augustin. Det ble gjennomført uten dramatikk og på rekordtid.

Årets årsmøte ble gjennomført i dag på Quality Hotell Augustin uten dramatikk. Leder Børge Ånesen gikk gjennom årsberetning og regnskap for 2017.  Dette ble vedtatt uten innvendinger. Budsjett for 2018 ble også godkjent uten innvendinger. 

Det ble vedtatt utvidelse av ledervervet fra 2 til 4 år. Dette uten innvendinger. Børge Ånesen ble valgt til nye 4 år som leder av avdelingen. 

Styre for avdelingen ble også valgt. Styret ble som følger. Leder: Børge Ånesen. Nestleder: Ane Julie Folde. Syremedlemer: Andreas Grøntvedt, Steinar Hammer, Øivind Bremnes og Connie Østlund. Ungdomskontakt: Andrea Næve. Studieleder: Jo Gabriel Grøtan. 1. vara: Nina Hanssen. 2. vara: Ana Jones do Carmo. 3. vara: Maren L Dyrnes. 

 Vervekonkuranse: Vinner av 3000,- til klubb ble Clarion Hotel Brattøra  

Vinner av 2000,- til klubb ble Rezidor Royal Garden