Fellesforbundet avdeling 252 Tromsø Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Svarīgi zināt!

Pastāv liela iespējamība, ka darba devējs mēģinās tevi apkrāpt, jo tu esi viesstrādnieks. Fellesforbundet ir palīdzējis tūkstošiem ārzemju biedru, piedzenot neizmaksātās algas, kā arī kompensāciju un nodokļu atmaksu šādos gadījumos.

 Mums ir liela pieredze šajos jautājumos, ar kuriem tu, iespējams, varētu saskarties. Mūsu mājaslapās tu vari atrast atbildes uz veselu rindu jautājumiem. Izvēlnē pa kreisi var atrast atbildes uz veselu rindu jautājumu, cita starpā, kādas ir tavas tiesības, ja tu esi nomas darbinieks, ja esi reģistrējies kā individuālais uzņēmējs, kā arī var atrast atbildes par nodokļiem u.c. jautājumiem.

 Esam tikušies ar daudziem viesstrādniekiem, kuri domā, ka Norvēģija ir sakārtota valsts, kurā iestādes visu nokārto, ja darba devējs slikti izturas pret saviem darbiniekiem. Diemžēl tas tā nav. Tu pats esi lielā mērā atbildīgs par to, lai tev būtu uz rokas rakstiska dokumentācija, ka par tevi tiek maksāti nodokļi, jānodrošina līguma, algas lapiņu un darba uzskaites laika lapas kopijas. Un jo īpaši - tev jāiestājas arodbiedrībā. Palikt vienam var dārgi maksāt.

 • Vai man ir tiesības uz tādu pašu algu, kādu saņem tā uzņēmuma darbinieki, kurā es esmu nomas darbinieks?
 • Ko darīt, ja es darbā gūstu traumu, un vai man ir tiesības uz kompensāciju?
 • Kā lai es piedzenu algu un atvaļinājuma naudu, ja darba devējs atsakās to izmaksāt?
 • Kāda veida dokumentācija nepieciešama, lai es varētu piedzīt algu no darba devēja?
 • Vai neizmaksāšanas gadījumā es varu pieprasīt algu un atvaļinājuma naudu no darba devēja virsuzņēmēja (solidārā atbildība)?
 • Kas var notikt, ja es strādāju nelegāli?
 • Kādēļ man jāuzmanās, ja darba devējs piedāvā man piereģistrēties kā individuālajam uzņēmējam?
 • Cik ilgi atļauts strādāt, un kad man pienākas piemaksa par virsstundām?
 • Vai darba devējs var man atvilkt no algas?
 • Kā tiek maksāti nodokļi Norvēģijā?
 • Ko darīt atlaišanas gadījumā?

Vai man ir tiesības uz tādu pašu algu, kādu saņem tā uzņēmuma darbinieki, kurā es esmu nomas darbinieks?

Kā nomas darbiniekam tev ir tiesības uz tādiem pašiem algas un darba nosacījumiem kā tad, ja tu būtu šī uzņēmuma darbinieks. Tas attiecas uz algu, izdevumu segšanu, darba laika ilgumu, pārtraukumiem un atpūtas brīžiem, virsstundu darbu, darbu nakts maiņā, atvaļinājumu un atvaļinājuma naudu, brīvajām dienām un to kompensācijām, kā arī pieeju uzņēmuma priekšrocībām un pakalpojumiem.


Ja uzņēmumā nepastāv tāda vienošanās par algu, tad par pamatu ņem uzņēmuma darbinieka, kurš dara attiecīgu vai līdzīgu darbu, faktisko algu. Gadījumā, ja uzņēmumā nav tāda darbinieka, kas dara attiecīgu vai līdzīgu darbu, tad par pamatu ņem tarifu norunu par attiecīgu darbu attiecīgajā reģionā.

 
Ja tu strādā darbinieku nomas birojā (bemanningsselskap), kurā nav arodbiedrības pārstāvja, tad tev būtu jākontaktējas ar arodbiedrības pārstāvi uzņēmumā, kuram tu esi iznomāts, lai nodrošinātu to, kas tev pienākas. Ja nezini, kā to nokārtot, kontaktējies ar arodbiedrību!


No 2013. g. 1. jūlija uzņēmumiem, kuri nomā darbiniekus no darbinieku nomas birojiem, ir solidārā atbildība par to, lai nomas darbinieki saņem algu, kas viņiem pienākas saskaņā ar līdztiesības principiem. Solidārā atbildība ietver algas un atvaļinājuma naudas izmaksu, kā arī citu eventuālu kompensāciju izmaksu saskaņā ar līdztiesības principiem, citiem vārdiem, visas kompensācijas par darbu un visu izdevumu segšanu, vai tā būtu alga, piemaksa, braucienu izdevumi, ēšanas un nakšņošanas izdevumi vai kas cits.

Tas attiecas arī uz atvaļinājuma naudu, ko esi nopelnījis, strādājot kā nomas darbinieks. Ja nomas darbinieki nesaņem pienākošos algu no nomas biroja, tad viņi var to pieprasīt no uzņēmuma, kuram viņi ir iznomāti, neprasot vispirms no sava darba devēja. 

Ko darīt, ja es darbā gūstu traumu, un vai man ir tiesības uz kompensāciju?

Diemžēl viesstrādnieki biežāk cieš no nelaimes gadījumiem. No pieredzes ir zināms, ka ir nepieciešama advokāta palīdzība, lai saņemtu pienākošos kompensāciju. Ja esi arodbiedrībā, tad nelaimes gadījumā tev pienākas advokāta bezmaksas palīdzība.

Kā lai es piedzenu algu un atvaļinājuma naudu, ja darba devējs atsakās to izmaksāt?


Neuzticies solījumiem, ka alga būs nākamnedēļ! Kontaktējies ar arodbiedrību, kurā esi iestājies, gadījumā, ja nesaņem algu kā norunāts. Pastāv noteikts laiks, pēc kura prasībai iestājas noilgums.  Tādēļ, ja tu nesaņem norunāto algu, tev jāiesniedz rakstiska prasība pret darba devēju un tā jānosūta ierakstītā vēstulē.


Ja darba devējs negrib vai nespēj maksāt, iespējams ir nepieciešams ierosināt lietu pret darba devēju un pieprasīt uzņēmuma maksātnespēju. Tas prasa laiku. Bieži vien pietiek tikai piedraudēt ar maksātnespēju, lai atrastu kādu risinājumu. Visdrīzāk tev būs nepieciešama arodbiedrības vai advokāta palīdzība, lai nokārtotu šādu algas piedzīšanu.


Kāda veida dokumentācija nepieciešama, lai es varētu piedzīt algu no darba devēja?

 

Tev pašam jāparūpējas, lai tev būtu:

 • Rakstisks darba līgums, kurā uzrādīts tavs darba devējs, kāda ir tava alga, un no kura datuma tu strādā.
 • Algas lapiņas
 • Darba uzskaites laika lapas kopija, ar zīmogu, ka kopija ir pareiza. 

Bez šīs dokumentācijas ir grūti piedzīt neizmaksātu algu.


Var atšķirties tas, cik stingras prasības ir šķīrējtiesai un tiesas instancēm attiecībā uz dokumentāciju. Tu vari būt pilnīgi drošs, ka panāksi algas piedziņu tikai tādā gadījumā, ja tev būs darba līgums un apzīmogotas darba uzskaites laika lapas kopijas. Ja kādu iemeslu dēļ tev nav darba devēja dotas darba uzskaites laika lapas, tev vismaz jāpieraksta tās savā kalendārā. Bet rēķinies ar to, ka šāda dokumentācija var tik atraidīta.

Vai neizmaksāšanas gadījumā es varu pieprasīt algu un atvaļinājuma naudu no darba devēja virsuzņēmēja (solidārā atbildība)?


Norvēģijā pastāv tāds jēdziens kā solidārā atbildība. Tas nozīmē, ka tu vari pieprasīt algu no galvenā darba devēja un galvenā uzņēmēja, nepiedzenot algu no sava tiešā darba devēja.
Ja tu nesaņem algu, kas tev pienākas, tu vari to piedzīt no tā, kurš dod darbu tavam darba devējam vai no galvenā uzņēmēja. Tu vari piedzīt neizmaksāto algu par trijiem mēnešiem. Ja gaidīsi pārāk ilgi, var iestāties prasības noilgums, tā kā neuzticies solījumiem par „algu nākamnedēļ”!

Kas var notikt, ja es strādāju nelegāli?


Daļa darba devēju grib, lai tu strādā nelegāli. Tā ir slikta ideja vismaz trīs iemeslu dēļ:

 • Tu nenopelni tiesības uz pensiju, bezdarbnieka pabalstu, atvaļinājuma naudu u.tml.
 • Ja algu neizmaksā, kā norunāts, to ir grūti piedzīt.
 • Tu riskē ar dubultu nodokļu maksāšanu un piedevām ar soda naudu.

Atceries arī to, ka par nodokļu naudu tiek celti bērnudārzi un skolas, pansionāti un slimnīcas, ceļi un dzelzceļi. Ar nodokļu naudu mēs nodrošināmies pret slimībām un bezdarbu.

Kādēļ man jāuzmanās, ja darba devējs piedāvā man piereģistrēties kā individuālajam uzņēmējam?

Viena daļa darba devēju grib, lai tu reģistrējies kā individuālais uzņēmējs/ pašnodarbinātais. Tā ir slikta ideja. Pastāv liels risks, ka tu nokļūsi nepatikšanās ar ieņēmumu dienestu, un kā darba ņēmējs tu zaudē svarīgas tiesības:

 • Tiesības uz atvaļinājuma naudu
 • Tiesības uz piemaksu par virsstundu darbu
 • Tiesības uz slimības naudu

Tu neesi arī apdrošināts, ja darbā gūsti traumu, un no tevis var piedzīt atbildību par sabojātiem materiāliem un aprīkojumu.

Cik ilgi atļauts strādāt, un kad man pienākas piemaksa par virsstundām?


Vienošanās par neapmaksātajām brīvdienām ir jānokārto rakstiski. Tu vari strādāt līdz 48 st./nedēļā un 9 st./dienā. Ja tu strādā vairāk, tad tās ir virsstundas. Uzņēmumos ar tarifu vienošanos var vienoties par 55 st. darba nedēļu.

Ja tev nav darba līguma, tad gadījumos, kad darba laiks pārsniedz 40 st./nedēļā un 9 st./dienā, piemaksai par virsstundām jābūt vismaz 40%. Darba devējs nevar pieprasīt, lai tu strādā jebkurā diennakts laikā. Darbs svētdienās, svētku dienās un naktīs ir atļauts tikai īpašos gadījumos.

Vai darba devējs var man atvilkt no algas?


Darba devējs nevar atvilkt tev no algas vai atvaļinājuma naudas, ja vien jūs par to neesiet rakstiski vienojušies. Ja tu pārtrauc strādāt kādā uzņēmumā, neatstrādājot noteikto laiku, tad darba devējs var atvilkt tev no algas par zaudējumiem, kas viņam ar to nodarīti.

Kā tiek maksāti nodokļi Norvēģijā?


Tavam darba devējam ir jāatvelk nodokļi no tavas algas. Viņam ir jāizsniedz tev algas lapiņas, kas pierāda, ka viņš to ir izdarījis. Ja tu nesaņem algas lapiņas, tev nav pierādījuma, ka tu esi nomaksājis nodokļus.


Kaut arī darba devēja pienākums ir ziņot nodokļu administrēšanas iestādēm par tavu algu, tomēr arī tev pašam ir pienākums to norādīt, aizpildot gada ienākumu deklarāciju (selvangivelsen). Ja tu to nedari, tas var dārgi maksāt.


Ir zināmi daudzi gadījumi, kad darba devēji nav maksājuši nodokļus par darba ņēmējiem, bet tā vietā šo naudu ir piesavinājušies. Bet sodu par to maksā tu. Nodokļu administrēšanas iestādes Norvēģijā sadarbojas ar iestādēm citās valstīs par nodokļu piedziņu, tā kā nelīdz vienkārši aizbraukšana uz savu valsti. Tu pats esi atbildīgs par to, lai tev būtu visa nepieciešamā dokumentācija no darba devēja. Parūpējies, lai visi papīri būtu kārtībā!


Atceries arī, ka tev ir tiesības uz veselu rindu dažādām atvilkumu atmaksām, cita starpā arī, ja esi arodbiedrības biedrs.
Vairāk informācijas var saņemt skattekontoret (Ieņēmumu dienestā) vai arodbiedrībā.

Ko darīt atlaišanas gadījumā?


Tevi nevar atlaist bez iemesla, un pamatojumam ir jābūt rakstiskā formā. Pie tam tevi ir jābrīdina labu laiku iepriekš. Darba pirmo 6 mēnešu laikā, tevi ir jābrīdina 14 dienas pirms atlaišanas. Pēc tam tevi jābrīdina 1 kalendāro mēnesi iepriekš.


Darba devējam ar tevi jāpārrunā atlaišanas iemesli, un tev ir tiesības paņemt līdzi kādu pārstāvi no arodbiedrības.


Darba devējam ir tiesības atlaist nekavējoties, bet tas ir atļauts tikai ļoti smagu pārkāpumu gadījumos.