Fellesforbundet avdeling 252 Tromsø Hotell og Restaurant

Endre avdeling

LO sier opp leieavtale

bilde til nyhetssak

I protokollen som ble signert av alle berørte parter står det at «parten er enige om å bilegge alle tvister som har oppstått som følge av streiken, herunder rettslige tvister og uenighet knyttet til påstander om boikott/blokade, streikebryteri mm.»