Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Årsmøte 2018

FELLESFORBUNDET AVD. 266 HOLDER ÅRSMØTE MANDAG 23. APRIL 2018 kl. 18.00 på Scandic Bergen City

 

Styrets innstilling til dagsorden:

1 Åpning

2 Konstituering.

 a Godkjenning av møteinnkalling.

 b Godkjenning av dagsorden.

c Godkjenning av forretningsorden.

3 Valg av dirigent og sekretær.

4 Årsberetning for 2017

5 Regnskapene 2017

a Revisjonsberetning for 2017

b Kontrollkomiteens beretning for 2017

6 Handlings og aktivitetsplan 2018

7 Innkommede forslag

8 Valg i henhold til vedtektene

8 Avslutning.

Dørene lukkes presist kl.18.00

 

ÅRSMØTE I AVDELING 266

FELLESFORBUNDET AVD. 266 HOLDER ÅRSMØTE MANDAG 23. April 2018 kl. 18.00.

ÅRSMØTE AVHOLDES V/ SCANDIC BERGEN CITY

Forslag sendes avdeling innen 03 april                      

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen den frist som er fastlagt av styret.

 

 

Etter møte blir det enkel servering og sosialt samvær.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!