Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Datakurs 2 for LO medlemmer

MAN
15

Teatergaten 34, Bergen sentrum
Dato: 15.02.2016 – 02.05.2016
Tidspunkt: 18.00 – 21.00

Informasjon

Trenger du mer datakunnskap for å kunne gjøre en bedre jobb på arbeidsplassen eller ønsker du økt datakompetanse for å kunne ha glede av dette på fritiden?

Målet med kurset er at du skal få:

  • Økt datakompetanse
  • Økt datakompetanse relatert til bedriftens behov

Forkunnskaper:
Noe datakompetanse - kjennskap til word og excel

Kursinnhold:

  • Word og Excel
    Innholdet i kurset vil kunne tilpasses den enkelte deltakers behov for opplæring.

Gjennomføring:
Klasseromsundervisning og individuelt arbeid på data. Vi vektlegger et trygt og godt læringsmiljø.

Eksamen:
Det det er ingen eksamen, men deltakere som deltar på minimum 75% av undervisningen vil få kursbevis.

Finansiering:
Kurset er gratis for LO-medlemmer som har rettigheter i LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

For å ha rettigheter må du ha minst 3 års medlemskap på søknadstidspunktet. 

For deltakere uten rettigheter i LOs Utdanningsfond, eller et annet kompetansefond, er kursavgiften  
kr. 4 500,- + kursmateriell.

Kurset kan settes opp på forespørsel. Ta kontakt med oss dersom kurset er interessant for ansatte i din bedrift.

For deg som er LO medlem
Kursene er tilrettelagt for medlemmer av et LO-forbund. Kursavgiften dekkes i sin helhet av det LOs utdanningsfond.  Fagforbundet, Handel og Kontor, FLT og LO Stat har egne kompetansefond og regelverk.


AOF Hordaland - Sogn og Fjordane kan være behjelpelig med å søke om stipend for deg. 
NB: Søknadfrist er 14 dager før kursstart.

 Du finner opplysninger på www.lo.no,  www.handelogkontor.nowww.fagforbundet.no

 Er du usikker på om du har opparbeidet rettigheter i kompetansefondet, ta kontakt med din fagforening eller AOF Hordaland - Sogn og Fjordane


Kontaktperson: Espen Berntsen 
E-post: espen.berntsen@aof.no 
Telefon: 55 30 90 47 
Mobil: 913 61 625