Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

MoTo - Grunnleggende arbeidsrett

FRE
11

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Bergen
Dato: 11.03.2016 – 13.03.2016
Tidspunkt: 17.00 – 14.00

Informasjon

Gratis for LO medlemmer som får stipend fra sitt forbund / forening.

MoTo - Grunnleggende arbeidsrett

Lover og avtaler i praktisk bruk for medlemmer og tillitsvalgte

For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett.
Det er omfattende emne, som de ferreste opplever å beherske.
Kurset skal gi deg et grunnlag som kan bygges 
videre på, med erfaring som tillitsvalgt.
Alle spørsmål knyttet til et arbeidsforhold
kommer inn under begrepet "arbeidsrett"

Målet med dette kurset er at du skal:

  • Ha grunnleggende helhetlig kunnkskap om arbeidsrettens oppbygging og plass i det norske rettsystemet
  • ha oversikt over viktige lover og regler, og sammenhengen mellom dem
  • ha kjennskap til prosedyrer for behandling av tvister/uenighet i arbeidslivet
  • ha fått trening i praktisk anvendelse av teoretisk kunnskap på konkrete problemstillinger

Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer i fagbevegelsen.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Veileder: Rune Alne, FF

Søknad til MoTo kurs

Søknad sendes fra vår nettside AOF Hordaland-Sogn og Fjordane som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden blir innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 

For de som er organisert i Fagforbundet eller FO er det den lokale fagforeningen som gi stipend til kursavgiften, reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet,sendes til AOF Hordaland - Sogn og Fjordane sammen med utfylt søknad.

 

Kontaktperson: Kjell Dyngeland 
E-post: kjell.dyngeland@aof.no 
Mobil: 922 19 219