Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

MoTo - Økonomiforståelse for ikkeøkonomer

FRE
19

Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad, Bergen
Dato: 19.02.2016 – 21.02.2016
Tidspunkt: 17.00 – 14.00

Informasjon

Gratis for LO medlemmer som får stipend fra sitt forbund / forening.

MoTo - Økonomiforståelse for ikkeøkonomer

Syns du tall og regnskap er skremmende greier?

Spill deg til økonomiforståelse!

Dette er ikke et tradisjonelt kurs med forelesninger. Det pedagogiske opplegget er et brettspill der teamet leder en bedrift i 2-3 år med lager, leverandører, kunder og ansatte.

Bli dus med økonomien!

Her finner du de viktigste begrepene innen bedriftsøkonomi forklart på en enkel og lettfattelig måte. Du vil snart finne ut at du ikke trenger å være et matematisk geni for å forstå begreper som kostnad, avskrivninger, finansregnskap, budsjett og humankapital.
Gjør deg klar for et spennende innblikk i bedriftsøkonomiens verden.

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer og ansatterepresentanter i bedriftstyrer og bedriftsforsamlinger.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Målet med dette kurset er at du skal:

  • Forstå verdiskapning og viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift
  • Forstå regnskaper og regnskapsdata
  • Ha fått trening i bruk av økonomiske nøkkeltall og styringsdata
  • Forstå å kunne tolke bedriftsøkonomiske rapporter og informasjoner
  • Ha fått trening i å kunne takle uforutsette hendelser og økonomiske vansker
  • Ha fått trening i å forandre for å bedre bedriftens økonomiske resultater
  • Ha fått trening i å arbeide med budsjetter
  • Forstå betydningen av tilstrekkelig likviditet - betalingsmidler
  • Ha fått trening i å arbeide med immaterielle verdier (Goodwill)
Veileder: Lillian Vangberg

Søknad til MoTo kurs

Søknad sendes fra vår nettside AOF Hordaland-Sogn og Fjordane som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden blir innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. For de som er fagorganisert i Fagforbundet er den lokale fagforeningen som eventuelt dekker kursavgiften, reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet,sendes til AOF Hordaland - Sogn og Fjordane sammen med utfylt søknad.

 Kontaktperson: Kjell Dyngeland 
E-post: kjell.dyngeland@aof.no 
Mobil: 922 19 219