Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

MoTo- Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold

FRE
22

Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad, Bergen
Dato: 22.01.2016 – 24.01.2016
Tidspunkt: 17.00 – 14.00

Informasjon

MoTo- Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold

Gratis for LO medlemmer som får stipend fra sitt forbund / forening.

Et godt arbeidsliv begynner med en god arbeidsavtale

Hvert arbeidsforhold skal bygge på en skriftlig arbeidsavtale.

Den skal være utformet etter nærmere retningslinjer.

Regelverket er omfattende, og kan være et "minefelt".

Det er svært viktig at den tillitsvalgte kjenner det grunnleggende regelverket.

I tillegg må man vite hvor og hvordan man kan søke fagkyndig bistand.

Begge parter kan si opp arbeidsavtalen.

For oppsigelser gjelder bestemte regler om form, frister og gyldighet.

Dette kurset er laget for tillitsvalgte og andre som har behov for en innføring i begreper og problemstillinger i sammenheng med:

 • Stillingsvernet
 • Ansettelser
 • Oppsigelser
 • Avskjed
 • Permisjon og permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Utleie av arbeidskraft
 • Saksbehandling ved oppsigelse
 • Fortrinnsrett til ny tilsetting

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Ha fått en innføring i og forståelse av de ulike begrepene knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold
 • Ha gjennomgått, drøftet og reflektert over gjeldende regelverk
 • Ha en grunnleggende forståelse av tilitsvalgtrollen og hva den innebærer av ansvar og myndighet på dette området

Målgruppe: Tillitsvalgte, Verneombud og medlemmer som har behov for en innføring i spørsmål knyttet til ansettelser og oppsigelser i et arbeidsforhold.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Veileder: Rune Alne, FF

Søknad til MoTo kurs

Søknad sendes fra vår nettside AOF Hordaland-Sogn og Fjordane som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden blir innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 

For de som er organisert i Fagforbundet eller FO er det den lokale fagforeningen som gir stipend til kursavgiften, reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet,sendes til AOF Hordaland - Sogn og Fjordane sammen med utfylt søknad.

Kontaktperson: Kjell Dyngeland 
E-post: kjell.dyngeland@aof.no 
Mobil: 922 19 219