Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

MoTo Arbeidstidsplanlegging - Skift og turnusarbeid

FRE
26

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Bergen
Dato: 26.02.2016 – 28.02.2016
Tidspunkt: 17.00 – 14.00

Informasjon

Gratis for LO medlemmer som får stipend fra sitt forbund / forening.

MoTo: Arbeidstidsplanlegging - Skift og turnusarbeid

Få brikkene på plass - i privat sektor!

Ønsker bedriften å benytte skift- eller turnusarbeid?
Da krever Arbeidsmiljøloven at det skal  foreligge en arbeidsplan.
Kravet har bakgrunn i hensynet til arbeidstakerens helse og velferd.
En slik arbeidsplan skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, og gi arbeidstakerne mulighet til å planlegge fritiden sin.
Den skal gi en jevn fordeling av ulempene ved skift- og turnusarbeid, mellom de ansatte.
Arbeidsplanen skal være et hjelpemiddel forbedriften til å organisere arbeidet, beregne kostnader og skaffe oversikt over hvordan ressursene blir brukt.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Ha reflektert over og drøftet sentrale problemstillinger knyttet til arbeidstidsplanlegging. 
  • Ha kjennskap til helse- og velferdsmessige sider ved skift / turnusarbeid.
  • Ha kjennskap til lov og avtaleverk på dette området.

Målgruppe: Tillitsvalgte, Verneombud, AMU representanter og medlemmer som har behov for en innføring i spørsmål knyttet til arbeidstidsplanlegging.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Veileder: Rune Alne, FF

Søknad til MoTo kurs

Søknad sendes fra vår nettside AOF Hordaland-Sogn og Fjordane som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden blir innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 

For de som er organisert i Fagforbundet eller FO er det den lokale fagforeningen som gir stipend til kursavgiften, reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet,sendes til AOF Hordaland - Sogn og Fjordane sammen med utfylt søknad.

Kontaktperson: Kjell Dyngeland 
E-post: kjell.dyngeland@aof.no 
Mobil: 922 19 219