Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

MoTo Forhandlinger - En grunnleggende innføring

FRE
05

Park Hotel Vossevangen, Voss
Dato: 05.02.2016 – 07.02.2016
Tidspunkt: 17.00 – 14.00

Informasjon
Gratis for LO medlemmer som får stipend fra sitt forbund!

Slik får du det som du vil!

Det er vanskelig å løse konflikter uten å snakke sammen.
En stor del av tillitsvalgtarbeidet består av samtaler, møter, drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver.
Her får du en grunnleggende innføring i sentrale begreper, og får innføring om hvordan du kan forberede deg til møter med motparten.
Målet med dette kurset er at du skal:
  • kjenne til de grunnleggende bestemmelser som regulerer forhandlingsarbeidet
  • ha grunnleggende kjennskap til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i en forhandlingssituasjon
  • få trening i å gjennomføre forhandlinger
  • ha reflektert over egen rolle som forhandler på vegne av et fellesskap.

Undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid. Det blir lagt stor vekt på en utstrakt bruk av både faglige og personlige refleksjoner. 

Du vil være med å gjennomføre enkle forhandlinger og bruke tid på din egen rolle som forhandler.

Målgruppe: Tillitsvalgte, Verneombud og medlemmer som har behov for en innføring i spørsmål knyttet til forhandlinger i arbeidsforhold.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Veileder: Rune Alne, FF

Søknad til MoTo kurs

Søknad sendes fra vår nettside AOF Hordaland-Sogn og Fjordane som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden blir innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 

For de som er organisert i Fagforbundet eller FO er det den lokale fagforeningen som gi stipend til kursavgiften, reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet,sendes til AOF Hordaland - Sogn og Fjordane sammen med utfylt søknad.

Kontaktperson: Kjell Dyngeland 
E-post: kjell.dyngeland@aof.no 
Mobil: 922 19 219