Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Program

Kommer.... Forslagsfrist 1.APRIL 2019 Forslag sendes til:Djevat.Hisenaj@fellesforbundet.org Styrets innstilling til dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering. a) Godkjenning av møteinnkalling. b) Godkjenning av dagsorden. c) Godkjenning av forretningsorden. 3. Valg av dirigent og sekretær. 4. Årsberetning for 2018 5. Regnskapene 2018 a )Revisjonsberetning for 2018 b) Kontrollkomitèees beretning for 2018 6. Handlings-og aktivitetsplan 2019 7. Innkomne forslag 8 .Valg i henhold til vedtektene 9. Avslutning. Dørene lukkes presist kl.18.00 Etter møte blir det enkel servering og sosialt samvær. Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!