Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2

TIR
27

Park Hotel Vossevangen
Dato: 27.09.2016 – 30.09.2016
Tidspunkt: 18.00 – 16.00

Kurset er gratis for medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet, som blir innvilget stipend av forening / forbund.

Fellesforbundets grunnopplæring Tillitsvalgt 2. gir en "case-orientert" vinkling på tillitsvalgtarbeidet. Her tar vi for oss den praktiske bruken av Hovedavtalen og Arbeidsmijøloven i saker med nedbemanning i en bedrift. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy.

Vi går også gjennom tema med møteledelse og taleteknikk.

Kurset vil veksle mellom innledninger, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner i plenum.

Kuret bygger videre på Tillitsvalgt 1.

Føgende tema blir tatt opp i kuret:

  • Den tillitsvalgte som forhandler
  • Den tillitsvalgte og avdelingen
  • Den tillitsvalgte som leder
  • Den tillitsvalgte som sekretær
  • Tillitsvalgtes ”arbeidsverktøy” Hovedavtalen
  • Den tillitsvalgtes ”arbeidsverktøy” Overenskomsten
  • Den tillitsvalgte som møteleder
  • Den tillitsvalgte på talerstoler

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet.

Kurset krever gjennomført Tillitsvalgt 1. eller tilsvarende erfaring.

Veiledere: Øyvind Straumsnes og Rune Alne

Er det spørsmå i forbindelse med kurset, ta kontakt med din forening

Pris: kr 0 
Kontaktperson: Linda Larsen Lund 
E-post: linda.larsen@aof.no 
Telefon: 467 49 630