Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Vend i tide, det er ingen skam å snu, Scandic

Mandag den 14.mars 2016 ble det avholdt årsmøte i avdelingen. I den forbindelse vedtok årsmøtet å sende følgende 

Uttalelse:

 

VEND I TIDE,DET ER INGEN SKAM Å SNU, SCANDIC

 

Årsmøtet i Fellesforbundet avd 266 Hordaland Hotell- og Restaurantarbeiderforening ser med bekymring på det som nå skjer i forhold til virksomhetsoverdragelsen ved Hotell Norge.

Det virker som Scandic-ledelsen vil innføre helt nye prinsipper når det gjelder arbeidstakeres rettigheter når en ny kjede skal komme inn på hotellet. Den arrogante holdningen ledelsen for Scandic i Norge oppviser i saken, mangler sidestykke, og er også et direkte angrep på Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som først og fremst skal ivareta de ansattes rettigheter, sikkerhet og helse. Det er ikke en lov som skal ivareta hotellkjeder som ønsker å velge ansatte « på øverste hylle» og etter personlig favorisering.

Hotel Norge har mange arbeidstakere som vil ha vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet igjen, enten på grunn av alder, språkkunskaper eller manglende arbeidserfaringer. Men hotellet har også mange dyktige fagarbeidere med lang ansiennitet. Hvorfor Scandic ikke har bruk for, eller verdsetter denne kompetansen er for oss uforståelig.

Det er ikke uvanlig med både oppussinger, utbygginger og skifte av kjede innen hotellbransjen. Hotel Norge er et varemerke og symbol i Bergen. Når vi nå ser en slik useriøs og uprofesjonell opptreden av en stor hotellkjede er det nærliggende for Hordaland Hotell- og Restaurantarbeiderforening å be Bergen Kommune undersøke mulighetene for å overta hele bygningen. Kanskje vi på den måten kan sikre de 200 arbeidsplassene! Og kanskje det bare er på den måten vi kan få inn seriøse leietakere til å drive Hotel Norge i fremtiden

 

Styrets innstilling:

Uttalelsen vedtas og sendes til Scandic Hotels Norway AS, Byrådet i Bergen, LO i Bergen og Omland og pressen