Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Medlemskontingent 2017

Til Årsmøtet Fellesforbundet avd 266 Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening Bergen 20.03.2017 Forslag om øking av kontingent Styret i Fellesforbundet avd 266, Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening, foreslår å øke kontingenttrekk med 0,2% til 1,9%( lik avd.10). Bakgrunnen for forslaget er en stadig økning av arbeidsmengde og liten kontingentinntekt i forhold til antall medlemmer. En økning på 0,2% vil utgjøre i snitt 22kr pr. medlem, men en økning på ca 300 000kr i året basert på nåværende antall yrkesaktive medlemmer. Med en kontingentøking på 0,2% vil avdelingen være økonomisk rustet til å takle den fremtidige økte arbeidsmengden med tanke på lokale forhandlinger, nyetablering av hoteller og restauranter, følgene av overetablering innen hotellnæringen og andre forefallende meroppgaver som naturlig vil følge av dette. Styret innstiller enstemmig forslaget til årsmøtet.