Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant

Endre avdeling

Årsmøte i avdeling 266

FELLESFORBUNDET AVD. 266 HOLDER ÅRSMØTE MANDAG 23. APRIL 2019 kl. 18.00 SCANDIC BERGEN CITY

Av: Merethe Sutton
Oppdatert: 10.03.2019 12:22:00

Forslagsfrist 5.APRIL 2019

Forslag sendes til:Djevat.Hisenaj@fellesforbundet.org

Styrets innstilling til dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering.

a) Godkjenning av møteinnkalling.

b) Godkjenning av dagsorden.

c) Godkjenning av forretningsorden.

3. Valg av dirigent og sekretær.

4. Årsberetning for 2018

5. Regnskapene 2018

a )Revisjonsberetning for 2018

b) Kontrollkomitèees beretning for 2018

6. Handlings-og aktivitetsplan 2019

7. Innkomne forslag

8 .Valg i henhold til vedtektene

9. Avslutning.

Dørene lukkes presist kl.18.00

Etter møte blir det enkel servering og sosialt samvær.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!