Hopp til hovedinnhold

Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum

Vi organiserer Anleggsgartnerfaget, betongfaget, tømrerfaget, murerfaget, rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, malerfaget, isolatørfaget, taktekkerfaget, stillasbyggerfaget, industrimalerfaget, asfalt- og veivedlikehold i vestre del av gamle Akershus, Bærum og Asker, Lier, Drammen, Røyken, Hurum og nedre del av Eiker. .