Fellesforbundet avdeling 650

Endre avdeling

Bransjegrupper

Innvitasjon til oppstart av bilgruppe

Tillitsvalgte – Biloverenskomsten

                                                                                                             Hamar 06.04.2016

 

 

OPPSTART AV BILGRUPPE

Viser til skriv datert 05.11.2015 vedr. oppstart av «Bilgruppe».

Fellesforbundet avd. 650 ønsker med dette å invitere alle tillitsvalgte som jobber innen bil til et informasjonsmøte / oppstartsmøte:

Tid:     Onsdag 13. april 2016 kl. 17.00.

Sted:   Folkets Hus, Hamar – 4 etg. (Kontoret til FF avd. 650).

Med bakgrunn i runden som ble gjort rett før jul, er det stor interesse, og vi håper mange av dere setter av denne ettermiddagen til dette viktige arbeidet.

Da vi også vil samarbeide med Fellesforbundet avd. 103 Ringsaker, vil de stille med en representant for å informere om hva de har jobbet med og hatt av temaer i sin bilgruppe.

Det blir enkel servering, så vi må ha en tilbakemelding om hvem som kommer - innen mandag 11.04.2016 til:

Bjørnar Nyberget – tillitsvalgt Sulland AS avd. Hamar – mobil 482 95 840 eller

Lise Gundersen – mobil 95 30 19 44 – lise@avd650.no.

 

Har du spørsmål – ta gjerne kontakt. - Ses onsdag 13. da?

 

 

Med vennlig hilsen

Fellesforbundet avd. 650

 

 

Bjørnar Nyberget

Bilgruppa i Fellesforbundet avd. 650