Fellesforbundet avdeling 650

Endre avdeling

Trygge jobber - nytt flertall !

bilde til nyhetssak

11.september velger vi nytt Storting. Vi trenger et flertall på Stortinget og en regjering som jobber på lag med fagbevegelsen og som tar arbeidsfolk på alvor. Vårt hovedbudskap er: Vi vil ha trygge jobber – derfor vil vi ha ny regjering.

Men er ikke dagens arbeidsliv trygt? Jo, de aller fleste av oss har både trygge, innholdsrike og rimelig godt betalte jobber. Utfordringen er at det ikke gjelder alle, og vi ser dessverre en utvikling i arbeidslivet der utryggheten brer om seg.

Dagens regjering fikk vedtatt at det er lovlig å ansette midlertidig på et generelt grunnlag. Det betyr ingen prøvetid og ingen rettigheter når midlertidigheten opphører. Det har blitt flere midlertidige jobber, men ikke flere sysselsatte. Vi merker det alt nå: Utryggheten har økt.

Det har oppstått en ny form for ansettelser i bemanningsforetakene, nemlig «fast ansatt uten garantilønn». Vi frykter at dette vil bre om seg om det ikke blir satt en stopper for det. En slik ansettelsesform betyr 0 – null – trygghet for arbeid og inntekt. Du har ikke garanti for noe som helst, bortsett fra at du er ansatt. Du vet aldri når arbeidsgiver ringer. Dermed vet du heller ikke om og eventuelt hvor mye inntekt du har fra måned til måned.

Fast ansatt uten garantilønn er en form for løsarbeiderkontrakt. Det skal ikke være mulig å ha fast stilling med null innhold. Fellesforbundet og opposisjonen på Stortinget har flere ganger tatt opp saken. Regjeringen har likevel ikke gjort noe med den, og mener det er en sak for domstolene. Det holder ikke! Vi i Fellesforbundet krever trygge ansettelsesvilkår og en stans av nulltimerskontraktene. Vi trenger et arbeidsliv med mest mulig faste ansettelser, med et godt arbeidsmiljø, med størst mulig trygghet for arbeid og inntekt og med små forskjeller. Det er selve grunnmuren i et godt samfunn!

Det er viktig hvem som styrer landet. Vi vil ha en regjering som tar arbeidsfolk på alvor! Bruk stemmeretten!