Fellesforbundet avdeling 650

Endre avdeling

Tariffoppgjøret 2020

bilde til nyhetssak

FORSLAG FRA KLUBBENE! Forberedelse til tariffoppgjøret 2020 er i gang. Gode diskusjoner ute i klubbene gir gode forslag som kan sikre at tariffavtalen fanger opp endinger som arbeidslivet skaper. Vedlagte debatthefte er ment å være et utgangspunkt for diskusjoner i klubbene. Hvis du ønsker debattheftet tilsendt pr. post, gi oss beskjed. Frist for klubbene til å sende inn forslag: 6. september 2019.