Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Innkalling til representantskapsmøte i Fellesforbundet avd. 670

bilde til nyhetssak

Sted: Honne Kurs og Konferansesenter Biri. Tid: Torsdag 8 desember kl. 10:00.

Det innkalles herved til representantskapsmøte i Fellesforbundet avd. 670.

I følge tidligere vedtak i avdelingen består representantskapet av en delegat fra hver klubb i avdelingen.

Delegatene har møteplikt på representantskapsmøtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av saksliste.
  3. Godkjenning av delegater.
  4. Valg av møteleder og sekretær samt to til å signere protokollen.
  5. Avdelingens handlingsplan for 2017.
  6. Avdelingens budsjett for 2017.

Vel møtt!

Hilsen styret.