Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Medlemsmøter

bilde til nyhetssak

Styre i avdelingen har pålagt seg selv å arrangere møter for tillitsvalgte og medlemmer i hele Oppland Fylke.

I perioden fra oktober 2016 til januar 2017 vil det bli arrangert regionale møter i hele Oppland. I områdene rundt byene Gjøvik og Lillehammer vil det bli bransjevise møter, men i andre deler av Oppland vil det bli felles møter for medlemmer i alle bransjer vi organiserer.

Fra avdelingen vil styremedlemmer møte. Avdelingen har styremedlemmer fra alle de støtte bransjene. Det er også en god geografisk spredning i styre. Dette er en fin anledning for medlemmene å bli kjent med styre i avdelingen.  

Styre har besluttet å starte nord i fylket å jobbe seg sørover. De første møtene blie i Skjåk 11.10.16. Der deltar styrets leder sammen med Mariann Rustad. Mariann er hovedtillitsvalgt ved bedriften Interfil AS i Skjåk, hun er også medlem av avdelingens styre.

Det neste møtet blir på Otta 12.10.16. I tillegg til styrets leder deltar Mariann Rustad og Øyvind Holø. Øyvind er hovedtillitsvalgt ved Sulland Bilsenter AS avd. Otta. I tillegg er han ungdomsleder i avdelingen og fast møtende styremedlem.

Det siste møtet I Nord.Gudbrandsdalen blir på Dombås 13.10.16. Her møter Styreleder og Øyvind.

Ringebu blir neste stopp sørover Gudbrandsdalen.

Innvitasjon vil bli sendt ut gjennom de tillitsvalgte i klubbene.

Vel møtt på et medlemsmøte nær deg!

Innkalling Skjåk.

Innkalling Otta.

Innkalling Dombås.

Innkalling Fryatun.

Innkalling Riksavtalen Lillehammer.