Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Tariffnytt

Tariffoppgjøret er nå inne i en meklingsfase. Den skal være avsluttet innen lørdag a april kl. 24:00. Blir det ikke oppnådd enighet vil det bli streik for ca. 26 000 medlemmer på 800 bedrifter på industrioverenskomsten. Det er vanlig å fokusere på arbeidstakernes krav i tariffoppgjøret, men arbeidsgiverne stiller også sterke krav til forhandlingene. Denne gangen kreves det blant annet utvidelse av normalarbeidsdagen. De ønsker å kunne plassere arbeidstiden mellom kl. 06:00 og 21:00 uten noen form for kompensasjon. Les arbeidsgivernes krav til tariffoppgjøret her.