Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Nye hjemmesider

Hvor finnes informasjonen jeg trenger?

Forbundet har fått nye hjemmesider. Der finnes det mye informasjon som er viktig for klubbene.

Under overskriften "For avdeling/klubb" finner dere mye nytting informasjon fra forbundet.

Der finner dere for ekselmpel argumentliste til hjelp ved verving av medlemmer, brev og sirkulærer fra forbundet, håndbok for klubbtillitsvalgte og mye mer.

Under brev og sirkulærer er det for eksempel nylig lagt inn opplysninger om garantert minstefortjeneste i bilbransjen og i industrien.

Klikk litt rundt å gjør dere kjent med hjemmesidene.