Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Husk årsmøte i klubben

bilde til nyhetssak

Årsmøte i klubbene skal være gjennomført innen utgangen av februar. Vår avdeling premierer de som overholder denne fristen med å utbetale kr. 60,- pr. medlem til de klubbene som sender oss klubbrapport innen utgangen av februar. En forutsetning er at regnskapsrapport med kontoutskrift fra bank følger med klubbrapporten.

Klubbrapport lastes ned her.

Mal for årsmøteprotokoll lastes ned her.

Mal for regnskapsrapport lastes ned her.

 

Her er et utdrag av vedtektene:

2 ÅRSMØTE

1. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar. 2. Årsmøtet skal:

− godkjenne årsberetning

− godkjenne regnskap og revisjonsberetning dersom klubben har egen økonomi

− behandle alle saker som blir pålagt av avdelingen

− behandle innkomne forslag

− foreta valg dersom ikke valg skjer på annen måte, herunder velge revisor dersom klubben har egen økonomi

− velge klubbens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i avdelinger med representantskap.