Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Bedriftsbesøk 2017

Avdelingen har laget en plan for hvordan vi skal dekke hele vårt område med bedriftsbesøk i løpet av året.

For at flest mulig av våre medlemsklubber skal få besøk av representanter fra avdelingen i løpet av året har styret laget en plan for dette arbeidet.

Vi konsentrerer oss om ett geografisk område for hver måned. Når våre representanter planlegger bedriftsbesøk i et område kommer vi til å varsle klubbene i området slik at de kan melde interesse for å få besøk. Får vi ingen ønsker kommer vi til å ta kontakt med noen klubber som vi tror kan ha behov for besøk.

Det vil i hovedsak være våre ansatte som tar seg av disse bedriftsbesøkene.

Selv om vi nå forsøker å systematisere bedriftsbesøkene og kommer til å jobbe etter denne planen vil det naturligvis være mulig å få besøk når behovet melder seg utenom den fastsatte planen

Her er planen vi jobber ut i fra.

Mars Nordre-Land, Søndre-Land
April Hedmark (Grafisk)
Mai Nord-Gudbrandsdal
Juni Midt-Gudbrandsdal
September Sør-Gudbrandsdal Lillehammer
Oktober Hadeland, Toten
November Gjøvik