Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Tariffoppgjør 2018

bilde til nyhetssak

I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det innebærer at alle våre tariffavtaler skal opp til reforhandling, og forberedelsene har allerede startet. Det er svært viktig at de som forhandler på vegne av oss har fått klare signaler fra medlemmene om hva de skal prioritere i forhandlinger med arbeidsgivermotparten.

Det er ingen som vet bedre enn dere medlemmer og klubbtillitsvalgte, hva som bør forbedres i tariffavtalene.

De klubbtillitsvalgte har fått tilsendt informasjonsmateriell som jeg håper dere bruker i diskusjoner i klubben. Send inn forslag til forberdinger til denne adressen:

Avd670@fellesforbundet.org

Videre framdrift i arbeidet fram mor tariffoppgjør.

25.9.27

Frist for klubbene til å sende sine   forslag til avdelingen.

28.9.17

Medlemsmøte for å vedta hvilke forslag   som sendes inn fra avdelingen.

6.10.17

Avdelingens frist for å sende forslag   til forbundet.

Utskriftsvenlig versjon kan lastes ned her.