Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Til deg under 30 år!

bilde til nyhetssak

Du som er under 30 år. Fellesforbundet trenger deg!

Ungdomsutvalget i avdelingen består av medlemmer iunder 30 år.
Der kan du være med å påvirke hva Fellesforbundet skal jobbe med.

Avdelingen holder informasjonsmøte for unge medlemmer.

Her får du vite mer om hva avdelingen jobber med og hva ungdomsutvalget jobber med.

Leder i det Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg Lene Myhrvold vil delta på møtet.

Møtested: Fellesforbubndets lokaler i Fåberggata 116 Lillehammer.

Møtetid: Tirsdag 16. 0ktober kl. 18:00.