Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Fellesforbundets landsmøte

bilde til nyhetssak

Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte avholdes 11. - 16. oktober 2019. Avd. 670 har fått tildelt 9 delegater.

De som ble valgt til å representere avdelingen er:

Jan Wiggo Hageløkken. Leder av avd. 670 og hovedtillitsvalgt ved Volvo Norge AS.

Magnus Alstadsæter. Nestleder i avd. 670 og hovedtillitsvalgt ved Evensen & Evensen AS, varamedlem i Fellesforbundets Tariff/bransjeråd Byggfag.

Mariann Rustad. Jobber hos Interfil, leder av LO i Midt -og Nord Gudbrandsdal, medlem av Fellesforbundets utvalg for familie og likestillingspolitikk. Medlem av Fellesforbundets Tariff/bransjeråd Industri. Styremedlem i avd. 670.

Anniken Warming. Nestleder i klubben ved Ragnvald Moe AS. og styremedlem i avd. 670.

Geir Olerud. Hoverdillitsvalgt ved GB Gran Tre AS, Styremedlem i avd. 670.

Roar Solheim. Hovedtillitsvalgt i Gjøvik Avløserlag, styremedlem i avd. 670. Medlem av Fellesforbundets Tariff/bransjeråd grønn sektor.

Per Johnsen. Jobber ved Betomast Innlandet AS, vara til styret i avd. 670.

Lars Ola Rindseter. Hovedtillitsvalgt ved Sulland Auto AS Otta.

Tina Alexandra Storløkken. Hovedtillitsvalgt ved Sanner Hotell, Sekretær i styret i avd. 670.

 

Varadelegater er:

Svein Grandalen. Organisasjonsarbeider i avd. 670.

Unni Rye. Hovedtillitsvalgt ved Scandic Hotel Fagernes.

Anne Weggumsløkken. Ansatt i Avd. 670.

Geir Jakob Løkken. Hovedtillitsvalgt ved Gudbrandsdalen Uldvarefabrik AS, styremedlem i avd. 670.

Disse delegatene skal gjennom 6 dager i Oktober være med å bestemme kursen som Fellesforbundet skal følge de neste fire årene.

Her er dokumentene som skal behandles på landsmøte.

Hefte 1. Åpning, konstituering og innstilling til vedtektsbestemte rapporter.

Hefte 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 2015 - 2018.

Hefte 4. Økonomisk rapport for landsmøteperioden 2015 - 2018.

Hefte 5. Vedtektene.

Hefte 6. Organisasjon.

Hefte 6 B. Rapport om ordningen med regionale ungdomssekretærer.

Hefte 7. Arbeidslivsreguleringer, handel og internasjonal solidaritet.

Hefte 8. Nærings,- energi,- samferdsel,- og opplærings/utdanningspolitikk.

Hefte 9. Arbeidsliv, tariff og velferdspolitikk.