Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Innkalling til representantskapsmøte

Tid: 16.12.19, kl. 12:00. Sted: Avdelingens lokaler i Fåberggata 116 Lillehammer.

Fellesforbundets vedtekter bestemmer at avdelingen skal avholde representantskapsmøte før utgangen av desember hvert år for å vedta budsjett og handlingsplan for det påfølgende året.

Derfor innkalles reprsentantskapet i Fellesforbundet avd. 670 til møte på ovenstående tid og sted.

Representantskapet i avd. 670 består av en representant fra hver klubb i avdelingen.