Fellesforbundet avdeling 670

Endre avdeling

Tariffoppgjør 2020

bilde til nyhetssak

Våren 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at alle overenskomster skal revideres. Da er det viktig at alle medlemmer får anledning til å foreslå endringer.

Her er noe av det forbundet skriver om prosessen:

Det er fastsatt følgende arbeidsopplegg for forslagsbehandlingen:

- Alle medlemmer skal ha mulighet for å fremme forslag. Dette skal skje gjennom de lokale organisasjonsledd (hhv klubb/avdeling).

- Klubbene sender sine forslag til sin avdeling.

- Avdelingene skal gjennom sitt styre, medlemsmøte eller representantskap på selvstendig

grunnlag sette opp de forslag som representerer avdelingens syn.

For at avdelingen skal kunne ha en god prosess før forslagene sendes inn har vi satt en frist for klubbene til å sende forslagene til avdeling.

Denne fristen er satt til 23. september 2019.

Avdelingen kommer til å sende informasjon ut til klubbene etter hvert som vi får det fra forbundet.

I mellomtiden kan debatthefte lastes ned fra denne linken.

https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffoppgjoret-2020/tariffoppgjoret_2020.pdf