Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

For deg som jobber i byggebransjen

Om du utfører arbeid på byggeplass i Norge har du krav på en minstelønn:

a) For faglærte:

kr 187,80

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring:
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:

kr 168,80
kr 176,00

c) For arbeidstakere under 18 år:

kr 113,20Dette er brutto lønn. Arbeidsgiveren din har en plikt til å foreta forskuddstrekk i lønn (betale skatt). Satsene oppjusteres hvert år, etter forhandlinger mellom fagforbundene og arbeidsgivernes organisasjoner.