Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

For deg som jobber i verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien skal ha en lønn per time på minst:

•    For fagarbeidere:  160,15 kroner
•    For spesialarbeidere: 152,85 kroner
•    For hjelpearbeidere: 145,64 kroner 

Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg til timelønnen på:
•    For fagarbeidere: 32,03 kroner
•    For spesialarbeidere: 30,57 kroner
•    For hjelpearbeidere: 26,97 kroner


Skiftarbeid
På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

 • For toskiftarbeid (36,5 timer per uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 17,69 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 37,79 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 54,19 kroner
  Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.
 • For treskiftarbeid (35,5 timer per uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 28,23 kroner
  3. skift: 27,13 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 38,89 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 55,71 kroner
 • For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 19,32 kroner
  3. skift: 26,66 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 41,06 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 58,87 kroner

Omregning fra ordinær arbeidstid
Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:
•    Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
•    Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
•    Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Alt dette er brutto lønn. Arbeidsgiveren din har en plikt til å foreta forskuddstrekk i lønn (betale skatt). Satsene oppjusteres hvert år, etter forhandlinger mellom fagforbundene og arbeidsgivernes organisasjoner.