Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Om Målekontoret

Målekontoret i Stavanger driver med oppmåling av akkorarbeid for byggfagene betong, murer, tømrer, rørlegger, taktekker og blikkenslager. For malerfaget foretas oppmåling av avdelingen 44 i Sandnes

Akkordarbeid Brosjyre

 

Bygningsarbeidernes Målekontor SA

Kontaktperson:                                                      

                       

Terje Håland

Leder målekontoret                    
E-post terje@ffavd730.no
Mobil: 950 11 986         

Postadresse / Besøksadresse:

Løkkeveien 22

4008 Stavanger

Akkordarbeid
sikrer deg høyere lønn    

Hvem kan jobbe akkord?

 

      Hvis du jobber i en bedrift med

      tariffavtale, har du rett til og

      jobbe etter akkordtariffen.

 

      Det er viktig at flest mulig jobber

      etter akkordtariffen da dette

      danner grunnlag for de fleste

       andre lønnsavtaler.

Når du først er på jobb, skal du tjene mest mulig på tiden du er der!

 

De landsomfattende akkordtariffene, for de enkelte fag, har priser/tider

for de enkelte arbeidsoperasjoner.

Det betyr at jo mer rasjonelt du jobber,

jo kortere tid bruker du på den enkelte arbeidsoperasjon, og desto mer

tjener du pr. time. Bedriften du arbeider for vil også tjene på det da prisen på jobben er basert på en fast anbudssum.

Akkordarbeid kan utføres på de fleste typer jobber, enten det er nybygg, rehabilitering eller oppussing. Det kan utføres om du jobber alene eller i større akkordlag.

Når du først er på jobb, skal du tjene mest mulig på tiden du er der!

 

De landsomfattende akkordtariffene, for de enkelte fag, har priser/tider

for de enkelte arbeidsoperasjoner.

Det betyr at jo mer rasjonelt du jobber,

jo kortere tid bruker du på den enkelte arbeidsoperasjon, og desto mer

tjener du pr. time. Bedriften du arbeider for vil også tjene på det da prisen på jobben er basert på en fast anbudssum.

Akkordarbeid kan utføres på de fleste typer jobber, enten det er nybygg, rehabilitering eller oppussing. Det kan utføres om du jobber alene eller i større akkordlag.

Det er likevel viktig at noen forutsetninger er lagt til grunn for en god akkord:

  • Informasjon i form av tegninger, beskrivelse, fremdriftsplaner med mer, skal foreligge
  • Jobben skal tilrettelegges for mest mulig rasjonell drift, og skal ikke overbemannes
  • Foregående arbeider skal være avsluttet
  • Det skal være nødvendig plass og tilkomst til å utføre arbeidet
  • Nødvendig utstyr og matrialer skal være på plass til rett tid
  • Mannskapet må ha rett fagkunnskap og evner til å jobbe sammen
  • Det er viktig at arbeidstiden blir respektert

 

Hvem utfører målingen?

 

Målekontoret utfører selve målingen og regner ut akkordlønnen basert på hvor mange timer som er brukt.

 

Målekontoret er behjelpelig med å sette opp akkordavtale og eventuelt komme med forslag på avtaler om prissetting av arbeid som faller utenfor akkordtariffene.

 

Målekontoret kan også gjennomføre forhåndsmålinger hvis det er ønskelig.

 

Målekontoret er eid av medlemmene selv gjennom Fellesforbundet avd. 730 – Stavanger.

Oppmålerne er faglærte håndverkere innenfor de fleste fag de

måler opp for. De har dermed et godt grunnlag for å kunne utføre

målingene etter de priser som er satt i akkordtariffen for faget.

 

Målekontoret tar et gebyr for oppmålingene.

Dette for å drifte lønn og kontorutgifter.

Likevel tjener de som jobber akkord

gjennomsnittlig vesentlig mer enn

andre bygningsarbeidere.

 

Fordeler for både bedrift og arbeidstaker

I og med at de fleste arbeider innenfor byggfagene er basert på pris gjennom anbud er det klare fordeler for begge parter at det jobbes akkord etter akkordtariffene.

Når timeforbruket går ned, vil bedriften få mer timer til overs for å kunne utføre enda flere oppdrag.

 

Dette vil øke omsetningen slik at de kan øke inntjeningen til bedriften som igjen vil trygge arbeidsplassen din.

 

Akkordlønnsystemet skal stimulere til initiativ og innsats og slik fremme produktiviteten.

Dette vil gjøre arbeidsdagen mer meningsfylt og motiverende for den enkelte.

 

I tillegg vil dette i neste omgang gi deg mer i feriepenger.

Samtidig er det akkordgjennomsnittet

som danner grunnlaget for

sykelønn/velferdspermisjoner og overtidsgrunnlag.