Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Forsikring

Det er 3 forsikringer inkludert gjennom kontingenten.

LO favør Kollektiv hjem, dekker tap og skader på innbo og løsøre. Les mer her.

LO favør Grunnforsikring Liv, er en liten livsforsikring som er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Les mer her.

LO favør fritidsulykkesforsikring er en ulykkesforsikring som gjelder i medlemmets fritid. Les mer her.