Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Juridisk hjelp

Juridisk hjelp kan du få fra forbundet hvis du kommer i konflikt med arbeidsgiveren i forbindelse med lov- og avtaleverket. Også saker om manglende utbetaling av lønn eller feriepenger - eller i verste fall at en blir utsatt for en usaklig oppsigelse eller yrkesskade. En svært viktig medlemsfordel er den hjelp en som medlem da kan få fra forbundet. Fellesforbundet dekker utgiftene med eventuell rettssak og skaffer en advokat.

Det er en forskjell på å ha rett, og å få rett!  Den faglige og økonomiske hjelpen medlemmer i Fellesforbundet kan få i slike saker  vil mange ganger være det som skal til for at en får rett.

VAKTLISTE JURIDISK RÅDGIVNING FOR 2018