Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Trygghet

Den viktigste medlemsfordelen er tryggheten en oppnår ved å være en del av et stort fellesskap, et fellesskap som gir deg hjelp og støtte fra dine fagforeningskamerater, tillitsvalgte, klubben, avdelingen og forbundet sentralt. Det er et 20-talls forbund tilsluttet LO (Landsorganisasjonen i Norge.), Fellesforbundet er det største i privat sektor, noe som gir oss den nødvendige styrke til å sette makt bak våre krav.

Trygghet på arbeidsplassen oppnås gjennom en tariffavtale mellom partene. Hovedavtalen og overenskomsten er viktige medlemsfordeler som sikrer trygge og gode arbeidsforhold. Dyktige og godt skolerte tillitsvalgte vil ved å bruke det lov og avtaleverket som er tilgjengelig for organiserte arbeidstakere gi Fellesforbundets medlemmer på arbeidsplassen enda en stor medlemsfordel.