Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Ytterligere medlemsfordeler

Medlemsfordeler

                Som organisert i Fellesforbundet har du mange fordeler. Tabellen under viser hvilke rettigheter organiserte har i forhold til uorganiserte. I tillegg får du gode forsikringer og andre rabatter gjennom LOfavør.            

Fordel Organisert med tariffavtale Organisert uten tariffavtale Uorganisert
Lønn Garantert, avtalefestet minstelønn. Mange avtaler gir rett til lokale forhandlinger. Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstid 37,5 eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid 40 timers uke. Bistand ved for eksempel ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid 40 timers uke
Permisjoner

Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Lønn 14 dager for far i forbindelse med fødsel/adopsjon

Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon
Overtid Minst 50 % og ofte 100 % tillegg 40 % tillegg 40 % tillegg
Tillegg for natt-, helg- og skiftarbeid  Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg Ingen regler Ingen regler
AFP/pensjon fra 62 år Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg Folketrygdens bestemmelser Folketrygdens bestemmelser
Ferie 5 uker og 12 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger
 Oppsigelse (individuell rett)  Rett til juridisk bistand/vurdering  Rett til juridisk bistand/vurdering  Ingen rett til bistand
 Yrkesskade  Rett til juridisk bistand/vurdering  Rett til juridisk bistand/vurdering   Ingen rett til bistand