Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Tariff 2018

Annethvert år inviterer forbundet medlemmer, klubber og avdelinger til å diskutere hva som bør være de viktigste kravene overforarbeidsgiverne. - Utover høsten håper vi det blir stor aktivitet og heftige diskusjoner, både på arbeidsplassene og på de møteplassene forbundet har over hele landet. Desto mer diskusjon og desto flere som deltar, jo bedre vil et krav stå seg når vi møter arbeidsgiverne,mener forbundssekretær Knut Øygard.

Hvordan prosessen er videre

Start gjerne diskusjonene på arbeidsplassene. Lag grupper eller snakk med arbeidskollegaene. Den videre debatten må komme
i klubbene og avdelingene. Det er avdelingene som skal sende inn forslag til forbundet. Fristen for å sende inn forslag er 6. oktober.
– Deltakelsen fra medlemmene i forslagsprosessen sikrer en bred demokratisk forankring av oppgjøret. Alle forslagene som blir sendt inn
blir behandlet av forbundsstyret før kravene endelig fastsettes av LOs representantskap, sier Knut Øygard.