Fellesforbundet avdeling 730 - Stavanger

Endre avdeling

Sosial dumping? Tips oss !!

Dersom du har mistanke om sosial dumping eller menneskehandel, kontakt oss. Vi videreformidler slike tips, helt anonymt til Arbeidstilsynet lokalt og til politiet.

Avdelingen: Terje Håland 950 11 986 mail

Tips direkte arbeidstilsynet: tips.arbeidstilsynet.no

Tips til politiet:  Akrim.rogaland@politiet.no 

Tips til Fair Play Bygg Rogaland fred@fpbr.no  Fred Sherling 916 73 383

http://fairplaybyggrogaland.no/