Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Årsmøte Unionen Fagforening

TOR
11

Sjøkrigsskoleveien 14, 5165 Laksevåg
Dato: 11.04.2019 – 11.04.2019
Tidspunkt: 16.30 – 20.00

Unionen Fagforening avholder Årsmøte 2019 den 11. april kl. 16.30 i Sjøkrigsskoleveien 14. 5165 Laksevåg

SAKSL I STE:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Den aktuelle
situasjon
4. Årsberetning 2018
5. Årsregnskap 2018
6. Innkomne Forslag
7. Valg
8. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende
senest 23. mars