Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Faglig tillitsvalgt 2

FRE
27

Park Hotel, Voss
Dato: 27.09.2019 – 30.09.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argument bygging. Ha kunnskap til å kunne gå igjennom og analysere bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Veiledere: Øyvind Straumsnes/ Rune Alne

Målgruppe: Tillitsvalgte med verv i klubb/avdeling.
Har Faglig tillitsvalgt 1 eller tilsvarende kompetanse