Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Faglig tillitsvalgt 3

FRE
18

Park Hotel, Voss
Dato: 18.10.2019 – 21.10.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

God innsikt i avdelingens arbeidsoppgaver, ha kunnskap om organisatoriske og utadvendte oppgaver i forbindelse med tillitsvalgtrollen i avdelingen.

Veiledere: Øyvind Straumsnes/ Rune Alne

Målgruppe: Avdelingstillitsvalgte eller Faglig tillitsvalgt1 og 2 eller tilsvarende kompetanse.